Nature

Infrafoto 9.11.2020 (6)
Infrafoto 9.11.2020 (5)
Infrafoto 9.11.2020 (4)
Infrafoto 9.11.2020 (3)
Infrafoto 9.11.2020 (1).jpg

Infrafoto 9.11.2020 (1)

Infrafoto 9.11.2020 (2)
Infrafoto 9.11.2020 (7)
Infrafoto 9.11.2020 (9)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (32)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (30)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (29)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (31)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (28)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (27)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (26)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (25)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (24)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (23)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (21)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (22)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (20)

Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (38)

Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (18)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (19)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (37)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (16)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (35)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (14)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (13)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (12)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (34)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (33)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (11)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (9)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (8)

Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (7)

Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (36)

Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (6)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (5)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (4)
Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (3)

Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (1)

Litice nad Orlici - 25.10. 2020 (2)

Bodlak 3
Drevo

Orlicke hory - Zemska brána 7.8.2020 (4)

Orlicke hory - Zemska brána 7.8.2020 (5)

Orlicke hory - Paseracka lavka 7.8.2020 (1)
Orlicke hory - Paseracka lavka 7.8.2020 (2)

Orlicke hory - Zemska brána 7.8.2020 (3)

Orlicke hory - Zemska brána 7.8.2020 (2)
Orlicke hory - Zemska brána 7.8.2020 (1)

Lipno - 1.8.2020

Kometa Neowise

Kralik domaci - 23.4.2020

Sopotnice - 27.4.2020 (1)
Tresen 19.4.2020
Kostel Sopotnice

Smrkove sisky 24.4.2020

Sopotnice - 27.4.2020 (3)
Sopotnice - 27.4.2020 (2)

Zemska brana - 31.12.2018 (1)

Paseracka lavka - 31.12.2018 (5)
Paseracka lavka - 31.12.2018 (8)

Zemska brana - 31.12.2018 (12)

Zemska brana - 31.12.2018 (10)
Paseracka lavka - 31.12.2018 (4)
Zemska brana - 31.12.2018 (13)
Kralicky Sneznik (1)
Kralicky Sneznik (2)
Zima (2)
Kralicky Sneznik (3)
Jeseniky 28
Les
Jeseniky
Vodopad - Masty (1)
Pole - lany (2)
Vodopad - Masty (2)
Jeseniky (1)
Velka Destna - vychod slunce
Listy - namraza

Snezka - zapad slunce

Jeseniky 19
Balaton - zapad slunce
Jeseniky 20
Jeseniky 27
Jezero Traunsee
Zugspitze 10
Nizke Tatry - Liptovska Osada 3 (1)
Nizke Tatry - Liptovska Osada 3 (2)
Velka Destna - zima (3)
Velka Destna - zima (2)
Denmark
Velka Destna - zima (4)
Bieszczady 195
Kostel sv. Matouse
Chorvatsko Omis - Stary Grad
Denmark 1
Zapad slunce nad Hedeci
Iceland Vodopad Dettifoss 3
Iceland - Namaskard
Zapad slunce nad Hedeci 4
Poland - Mazury (2)

Iceland - Hverfjall

Kralicky Sneznik - Nad Kuncicema (1)

Iceland - krater Viti

Iceland - Hrafnabjargarfos
Kralicky Sneznik - Nad Kuncicema (2)
Iceland - Flateyri
Na vrchol Mont Blanc 4810 m 2
Lesik 4 HDR
Iceland - Dynjandi (1)
Kostel sv matouse - perseidy
Iceland - Vodopad Seljalandsfoss
Iceland - Barevne hory - Landmannalaugar
Iceland - Vodopad Haifoss
Iceland - Vodopad Gullfoss
Iceland - Dynjandi (2)
Na vrchol Mont Blanc 4810 m 5
Iceland - Vodopad Skogafoss
Iceland - Splazy ledovce Vatnajokull
Iceland - Ledovcove splazy - Jokullsarlon
Mont Blanc 4810 m 2
Podzim Divoka Orlice - 10.10.2018. 35
Poland - Mazury (1)
Mont Blanc 4810 m 5
Krajina1

Vodni nadrz Pastviny HDR 1

Mesic 1

Vodni nadrz Pastviny HDR 2

Mesic

Louka HDR 1

Plihalova chaloupka

Kostel sv. Jana Nepomuskeho v Bartosovicich - HDR (2)

Lesik 1 HDR

Krajina (4)
Stromy v mlze (3)
Krajina (3)
Pole lany
Tarsova rozhledna - Zamberk

Poloostrov Hel - HDR 24.6.2018.

Mesic (2)
Podzim Divoka Orlice - 10.10.2018. 10

Podzim - Humparek Sopotnice 34

Podzim Divoka Orlice - 10.10.2018. 18

Podzim Divoka Orlice - 10.10.2018. 19

Podzim Divoka Orlice - 10.10.2018. 26

Podzim Divoka Orlice - 10.10.2018. 49
Podzim Divoka Orlice - 10.10.2018. 24
Podzim Divoka Orlice - 10.10.2018. 41
Podzim Divoka Orlice - 10.10.2018. 28
Podzim Divoka Orlice - 10.10.2018. 53
Podzim - Humparek Sopotnice 37
Podzim - Humparek Sopotnice
Podzim - Humparek Sopotnice 46
Podzim - Humparek Sopotnice 4
Podzim - Humparek Sopotnice 59
Podzim - Humparek Sopotnice 63

Podzim - Humparek Sopotnice 67

Podzim - Humparek Sopotnice 79
Podzim - Humparek Sopotnice 66
Podzim - Humparek Sopotnice 80

Podzim - Humparek Sopotnice 68

Podzim - Humparek Sopotnice 71

Podzim - Humparek Sopotnice 87

Podzim - Humparek Sopotnice 69

Kaple sv. Rozalie - Zamberk 16.11.2018
Podzim - Humparek Sopotnice 44

Podzim - Humparek Sopotnice 90

Sopotnice 15.11.2018 (7)
Zemska brana - 31.12.2018 (4)
Sopotnice 15.11.2018 (8)
Podzim - Humparek Sopotnice 17
Sopotnice 15.11.2018 (4)

Zamberecko 16.11.2018 (1)

Sopotnice 15.11.2018 (3)
Sopotnice 15.11.2018 (6)
Zamberecko 16.11.2018 (2)

Podzim - Humparek Sopotnice 13

Zemska brana - 31.12.2018 (5)
Tyrsova rozhledna - Zamberk 16.11.2018
Zemska brana - 31.12.2018 (6)
Paseracka lavka - 31.12.2018 (3)
Zemska brana - 31.12.2018 (7)
Hrad Sovinec - 19.5.2019
Zemska brana - 31.12.2018 (2)
Paseracka lavka - 31.12.2018 (2)
Paseracka lavka - 31.12.2018 (1)

Zemska brana - 31.12.2018 (3)

Zemska brana - 31.12.2018 (8)
Zemska brana - 31.12.2018 (11)
Zemska brana - 31.12.2018 (9)
Paseracka lavka - 31.12.2018 (7)

Lesik - Sopotnice

Zemska brana - 31.12.2018 (16)

Zemska brana - 31.12.2018 (14)

Paseracka lavka - 31.12.2018 (6)
Zemska brana - 31.12.2018 (15)
Plihalova chalupa - 14.5.2019
Sopotnice z Humparku 19.3.2019
Kur domaci - Gallus gallus f. domestica 8.4.2020
Mesic 6.4.2020

Rakos - Phragmites 24.3.2020

Divoka Orlice - Strom na skale

Kocka domaci - Felis silvestris 2.3.2020 HDR

Zapad slunce na Humparku (2)
Vodopad Wilczki
Zapad slunce na Humparku (14)

Zapad slunce na Humparku (12)

Zapad slunce na Humparku (7)

Chata Kamarad 2

Divoka Orlice 3

Divoka Orlice 4

Zapad slunce 5.2.2020
Divoka Orlice 1
Zemska brana 3